شرایط و مدت اعتبار ضمانت نامه


1-این ضمانت نامه بارعایت مفاد زیربرای انواع کولرهای گازی ال جی 18ماه ازتاریخ نصب کولر معتبرمی باشد
ضمانت طلایی مدت زمان ضمانت کمپرسورکولرگازی 5سال ازتاریخ نصب می باشد


2-موارد ضمانت شده تنها شامل هزینه های سرویس و لوازم یدکی است و هزینه های مربوط به بدنه و اوازم الحاقی را شامل نمی شود


3-هزینه ایاب وذهاب و نصب درکلیه موارد به عهده خریدار می باشد


4-خدمات رایگان این ضمانت نامه منحصرآ درنمایندگی های مجازشرکت ال جی درایران ارائه می گردد


5-موارد که مشمول این ضمانت نامه نمی باشد
الف)در صورتیکه متن ضمانت نامه به هردلیل مخدوش,ناقص و یاناخوانا باشد
ب)دستگاه قبلا توسط افراد یا مراکز غیرمجازنصب و یاتعمیر شده باشد
ج)خساراتی که در اثر عدم دقت درحمل و نقل,حوادث طبیعی,استفاده نادرست و نگهداری غیراصولی دستگاه ,اتش سوزی و نوسانات برقی وهمچنین خرابی ریموت کنترل ناشی شود


6-در صورت ایراد کالا درپایان دورهگارانتی ,کالادرقبال قطعه تعویض شده به مدت 3ماه ضمانت می گرددو سایرقطعات همچنین طبق مفاد ضمانت نامه تحت پوشش ضمانت خواهد بود


7-در صورت بروز هرگونه عیب در کولرهای ال جی ,عوارض و خرابی اشیاء و یا دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی قرار گرفته در زیر یا مجاور محل نصب پنل ها (واحد درونی)خارج از عهده و مسئولیت این شرکت می باشد


8-شرکت گلد یران هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهای جانی و مالی ممکن به علت استفاده غلط و نادرست و یا عدم توجه نسبت به موارد مندرج در دفترچه راهنما را ندارد


9-نصب دستگاه در محل های غیر استاندارد که نامناسب یا آلوده به مواد شیمیایی,اسیدی,کلر و غیره باشد,مورد قبول نبوده وپوشش ضمانت را دربر نخواهد داشت


10-هر گونه کپی,تکسیر غیرمجاز و سوء استفاده از این ضمانت نامه و آرم گلد یران ممنوع بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت