محصولات

نمونه محصولات

فن کویل زمینی ۹۰۰ GL (گلدیران)

Tags : 

فن کویل زمینی ۶۰۰ GL (گلدیران) مشخصات فنی،اطلاعات خرید،تصاویر و قیمت فن کویل زمینی ۹۰۰ GL (گلدیران) را در این مقاله مشاهده و  با سایر مدل های فن کویل زمینی ال جی (گلدیران) مقایسه کنید. مشخصات فنی: مدل GLKF4-900 موقعیت نصب زمینی ظرفیت هوادهی CFM ۹۰۰ نوع برق مصرفی تک فاز – ۲۲۰ ولت کانکشن ورودی

Read More

فن کویل زمینی ۶۰۰ GL (گلدیران)

Tags : 

فن کویل زمینی ۶۰۰ GL (گلدیران) مشخصات فنی،اطلاعات خرید،تصاویر و قیمت فن کویل زمینی ۶۰۰ GL (گلدیران) را در این مقاله مشاهده و  با سایر مدل های فن کویل زمینی ال جی (گلدیران) مقایسه کنید. مشخصات فنی: مدل GLKF4-600 موقعیت نصب زمینی ظرفیت هوادهی CFM ۶۰۰ نوع برق مصرفی تک فاز – ۲۲۰ ولت کانکشن ورودی

Read More

فن کویل زمینی ۴۰۰ GL (گلدیران)

Tags : 

فن کویل زمینی ۴۰۰ GL (گلدیران) مشخصات فنی،اطلاعات خرید،تصاویر و قیمت فن کویل زمینی ۴۰۰ GL (گلدیران) را در این مقاله مشاهده و  با سایر مدل های فن کویل زمینی ال جی (گلدیران) مقایسه کنید. مشخصات فنی: مدل GLKF4-400 موقعیت نصب زمینی ظرفیت هوادهی CFM ۴۰۰ نوع برق مصرفی تک فاز – ۲۲۰ ولت کانکشن ورودی

Read More

فن کویل زمینی ۳۰۰ GL (گلدیران)

Tags : 

فن کویل زمینی ۳۰۰ GL (گلدیران) مشخصات فنی،اطلاعات خرید،تصاویر و قیمت فن کویل زمینی ۳۰۰ GL (گلدیران) را در این مقاله مشاهده و  با سایر مدل های فن کویل زمینی ال جی (گلدیران) مقایسه کنید. مشخصات فنی: مدل GLKF4-300 موقعیت نصب زمینی ظرفیت هوادهی CFM ۳۰۰ نوع برق مصرفی تک فاز – ۲۲۰ ولت کانکشن ورودی

Read More

برچسب انرژی کولر گازی ال جی

Tags : 

برچسب انرژی کولر گازی ال جی چه مفهومی دارد؟ معنا و مفهوم گرید انرژی(برچسب انرژی) در کولر گازی گرید انرژی(برچسب انرژی) از مهمترین عوامل در انتخاب کولرگازی ال جی میباشد که اهمیت بالایی در انتخاب و خرید کولر گازی شما دارد. شاخص مصرف انرژی کولر گازی سامسونگ با استفاده از حروف لاتین A تا G مشخص می‌شوند. هر کدام از این

Read More

اسپلیت سقفی کاستی ۴۸۰۰۰ ال جی

Tags : 

اسپلیت سقفی کاستی ۴۸۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال نمیکند. اسپلیت

Read More

اسپلیت سقفی کاستی ۳۶۰۰۰ ال جی

Tags : 

اسپلیت سقفی کاستی ۳۶۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال نمیکند. اسپلیت

Read More

اسپلیت سقفی کاستی ۲۴۰۰۰ ال جی

Tags : 

اسپلیت سقفی کاستی ۲۴۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال نمیکند. اسپلیت

Read More

اسپلیت سقفی کاستی ۱۸۰۰۰ ال جی

Tags : 

اسپلیت سقفی کاستی ۱۸۰۰۰ ال جی Ceiling Cassette درباره اسپلیت سقفی کاستی ال جی اسپلیت کاستی ال جی دارای کیت اینورتر (کم مصرف) و مناسب مناطق گرمسیر (حاره ای) به دلیل قرار گرفتن در سقف کاذب کم ترین فضای ممکن را اشغال میکند و در کف ساختمان و یا محل کار فضایی را اشغال نمیکند. اسپلیت

Read More

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی     داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی (سه فاز) Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل

Read More

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۰۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به

Read More

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی     داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۳۶۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان

Read More

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی         داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۲۴۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از

Read More

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۱۸۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۱۸۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی اینورتر ال جی         داکت اسپلیت سقفی اینورتر ۱۸۰۰۰ ال جی Inverter concealed duct اسپلیت های کانالی سقفی اینورتر(داکت اسپلیت سقفی اینورتر) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۶۰۰۰۰ ال جی (سه فاز) Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۴۸۰۰۰ ال جی (سه فاز) Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۳۶۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۳۶۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۳۶۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به طور مناسب توزیع میشود. داکت

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۳۰۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۳۰۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۳۰۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به طور مناسب توزیع میشود. داکت

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۲۴۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۲۴۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۲۴۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به طور مناسب توزیع میشود. داکت

Read More

داکت اسپلیت سقفی ۱۸۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct

Tags : 

داکت اسپلیت سقفی ۱۸۰۰۰ ال جی – اسپلیت کانالی سقفی(داکت اسپلیت) ال جی داکت اسپلیت سقفی ۱۸۰۰۰ ال جی Ceiling ‍‍Concealed Duct اسپلیت های کانالی سقفی(داکت اسپلیت سقفی) ال جی در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده میباشد و فضایی را در کف اشغال نمیکند.به دلیل استفاده از کانال جریان  هوا به طور مناسب توزیع میشود. داکت

Read More

چهار حالت مختلف عملکرد کولر گازی ال جی

Tags : 

چهار حالت مختلف عملکرد کولر گازی ال جی   طرز کار کولر های گازی ال جی – چهار حالت مختلف عملکرد کولر گازی ال جی حالت خودکار ( در مدلهای سرد و گرم ) هنگامی که دستگاه روی حالت(خودکار) قرار دهید، دستگاه بطور خودکار حالت سرد و گرم را انتخاب مینماید ویا آن طبق دمای

Read More

کولر گازی سری Dual Cool ال جی

Tags : 

مصرف انرژی فوق‌العاده کم و راحتی بی‌نظیر از ویژگی های کولر گازی Dual Cool ال جی در مقاله زیر به بررسی ویژگی های کولر گازی سری Dual Cool ال جی میپردازیم.   مصرف انرژی پایین و امکانات متنوع کمپرسور قدرتمند DUALCOOL از فناوری‌های پیشرفته ال‌جی استفاده کرده و برای اولین بار کولر گازی مخصوص مناطق

Read More

کولر گازی سری Dual Inverter ال‌ جی

Tags : 

کولر گازی سری Dual Inverter ال‌ جی | ویژگی های کولر گازی Dual Inverter ال جی کولر گازی سری Dual Inverter ال‌ جی با موتور  Dual Inverter  مشکلات موتورهای معمولی در زمینه کارایی، بهره‌وری و تولید صدا را حل کرده است. برای اولین بار از دو کمپرسور اینورتر استفاده میشود این دستگاه تا ۶۵% میزان مصرف

Read More

راهنمای خرید کولر گازی

Tags : 

راهنمای خرید کولر گازی | انتخاب و خرید کولر گازی راهنمای خرید کولر گازی را می توانید در ادامه بخوانید و برخی دیگر را حتماً فروشنده به شما خواهد گفت.مقاله زیر در زمینه راهنمای خرید کولر گازی می باشد و سعی دارد اطلاعات اولیه و فنی شما را در این زمینه افزایش دهد.برای خرید یک

Read More

فناوری اینورتر چیست؟مزایای کولر گازی اینورتر

Tags : 

فناوری اینورتر چیست؟مزایای کولر گازی اینورتر فناوری اینورتر چیست؟ کمپرسور کولر گازی از نظر نوع سیستم کارکرد میتواند دور ثابت و یا دور متغیر (اینورتر) باشد. در کولر های با کمپرسور های دور ثابت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور انجام میگردد که باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود. در

Read More

اصول مهم در انتخاب و خرید کولر گازی

Tags : 

اصول مهم در انتخاب و خرید کولر گازی | نکاتی در مورد خرید کولر گازی   در مقاله زیر ۵ نکته مهم و اساسی در انتخاب و خرید کولر گازی مناسب را در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم.مارک ها و برند های مختلفی در بازار وجود دارند که با اطلاع از این نکات کاربردی و مهم

Read More

btu چیست ؟ روش محاسبه btu | محاسبه بی تی یو | btu چگونه محاسبه می شود

Tags : 

btu چیست ؟روش محاسبه btu btu روش محاسبه btu، برآورد ظرفیت سرمایش مهمترین عامل در انتخاب کولر گازی مناسب برای محل مورد نظر شماست. ظرفیت خنک کنندگی کولرهای گازی معمولا با BTU سنجیده می‌شود.   btu چیست ؟       انتخاب  کولر گازی متناسب با فضای موجود بسیار حائز اهمیت است . چرا که معمولا

Read More
کمپرسور | انواع کمپرسور | چند نوع کمپرسور داریم ؟

کمپرسور | انواع کمپرسور | چند نوع کمپرسور داریم ؟

Tags : 

کمپرسور | انواع کمپرسور |چند نوع کمپرسور داریم ؟ کمپرسور ها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند : اسکرول (Scroll)،پیستونی (Reciprocating) و روتاری (Rotary) .کمپرسورها قطعاتی هستند که با استفاده از فشرده کردن و کاهش حجم گاز، باعث افزایش فشار آن می‌شوند. در کولرهای گازی، نقش اصلی را همین کمپرسورها بازی می‌کنند و از

Read More
کولرگازی مناسب بخریم |چگونه یک کولرگازی مناسب بخریم

کولرگازی مناسب بخریم| چگونه یک کولرگازی مناسب بخریم

Tags : 

کولرگازی مناسب بخریم |چگونه یک کولرگازی مناسب بخریم کولرگازی مناسب بخریم ، چگونه یک کولرگازی مناسب بخریم امسال تابستان خیلی گرمتر شده و این روند رو به افزایش گرم تر شدن زمین استفاده از کولرهای آبی را غیرممکن کرده، بدون تردید چاره‌ای جز انتخاب کولرهای گازی نخواهید داشت. کولر گازی در بین تاسیسات برودتی از جایگاه

Read More
کولر گازی|انتخاب کولر گازی بر اساس متراژ |خرید کولر گازی بر اساس متراژ

کولر گازی|انتخاب کولر گازی بر اساس متراژ |خرید کولر گازی بر اساس متراژ

Tags : 

انتخاب کولر گازی براساس متراژ لازم است در موقع خرید کولر گازی به مساحت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نماییم. در جدول زیر ظرفیت مورد نیاز کولر  به نسبت مساحت فضای مورد استفاده، درج شده است. ظرفیت BTU/h مساحت (مترمربع) ۹۰۰۰ ۳۷-۳۲ ۱۰۰۰۰ ۴۱-۳۷ ۱۲۰۰۰ ۵۰-۴۱ ۱۴۰۰۰ ۶۴-۵۰ ۱۸۰۰۰ ۹۱-۶۴ ۲۴۰۰۰ ۱۱۷-۹۱ انتخاب و

Read More

نکاتی در مورد خرید و انتخاب کولر گازی

Tags : 

نکاتی در مورد خرید و انتخاب کولر گازی خرید کولر گازی در این مقاله قصد داریم با کولر گازی، نحوه سرماسازی، انواع کولر گازی و مقایسه کولر گازی و آبی آشنا شویم. کولر گازی یکی از سیستم‌های خنک کننده است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد در این مقاله می‌خواهیم چگونگی سرما سازی انواع

Read More

کولرگازی جدید ال جی مدل NB126TQ new titan 2017

Tags : 

کولرگازی جدید ال جی مدل NB126TQ new titan 2017 کولرگازی جدید ال جی دستگاه جدید کولرگازی دور ثابت دستگاه new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با مدل های گلدیرانی زیر وارد بازار خواهد شد. NB096TQ : دستگاه سرد و گرم ،

Read More
http://www.coolerlg.com/blog/?p=783&preview=true

کولر گازی جدید مدل NB246TC new titan 2017

Tags : 

کولرگازی های جدید ال جی مدل new titan 2017 کولر گازی جدید مدل NB246TC new titan 2017 کولر گازی جدید مدل NB246TC new titan 2017 دستگاه جدید کولرگازی دور ثابت دستگاه new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با مدل های گلدیرانی

Read More
http://www.coolerlg.com/blog/?p=779&preview=true

کولر گازي جدید ال جی مدل NB246TC new titan 2017

Tags : 

کولرگازی های جدید ال جی مدل new titan 2017 کولر گازي جدید ال جی مدل NB246TC new titan 2017 کولر گازي جدید ال جی مدل NB246TC new titan 2017 دستگاه جدید کولرگازی دور ثابت دستگاه new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با

Read More
http://www.coolerlg.com/blog/?p=776&preview=true

کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TQ new titan 2017

Tags : 

کولرگازی های جدید ال جی مدل new titan 2017 کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TQ کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TQ دستگاه جدید کولرگازی دور ثابت دستگاه new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با مدل های گلدیرانی زیر وارد بازار خواهد

Read More

کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TC new titan 2017

Tags : 

کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TC new titan 2017 کولرگازی جدید ال جی کولرگازی جدید ال جی مدل NB186TC new titan 2017 کولرگازی جدید ال جی  دستگاه new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با مدل های گلدیرانی زیر وارد بازار خواهد

Read More

کولرگازی جدید ال جی مدل NB096TQ new titan 2017

Tags : 

کولرگازی های جدید ال جی کولرگازی جدید ال جی مدل NB096TQ new titan 2017 کولرگازی های جدید ال جی ۲۰۱۷ new titan نسل جدید کولرهای گازی دور ثابت می باشد که که به عنوان جایگزین دستگاههای titan در چهار ظرفیت با مدل های گلدیرانی زیر وارد بازار خواهد شد. کولرگازی های جدید ال جی NB096TQ

Read More

مقاله معرفی و مقایسه کولر گازی

Tags : 

مقاله معرفی و مقایسه کولر گازی کولر گازی، کولری است که با تبدیل گاز به مایع و سپس مایع به گاز تولید سرما می‌کند (گرما را می‌گیرد). کولر گازی را ویلیس کریر در سال ۱۹۰۲ میلادی اختراع کرد. انواع کولرهای گازی کولرهای گازی معمولاً در چند مدل ساخته می‌شوند: کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای کولرهای

Read More

دفترچه های راهنما و اسناد NV-096TQ

Tags : 

  دفترچه های راهنما و اسناد NV-096TQ برای كسب اطلاعات فنی دقیق در خصوص قابلیت ها، مشخصات، نصب و استفاده از محصول ال جی، لطفآ به دفترچه راهنما و سایر مدارك موجود این محصول مراجعه نمایید.   برند گلدیران که برند نمایندگی ال‌جی در ایران است در سال ۱۳۹۲ در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

Read More

بررسی تخصصی کولر گازی تک پنل دیواری ال جی btu/h 12000

Tags : 

بررسی تخصصی کولر گازی تک پنل دیواری ال جی | ویژگی کولر گازی تک پنل دیواری ال جی تکنولوژی اینورتر با استفاده از این تکنولوژی پیشرفته دستگاه قادر است با تنظیم اتوماتیک دور موتور از خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور مصرف بیشتر انرژی جلوگیری می کند. عملکرد چند جهته عملکرد ۴ جهته حرکت پره

Read More

بررسی تخصصی کولر گازی تایتان تروپیکال

Tags : 

بررسی تخصصی کولر گازی تایتان تروپیکال کمپرسور گرمسیری کمپرسور گرمسیری پیشرفته دستگاه را قادر می سازد تا علی رغم دمای بسیار بالای محیط بیرون، در شرایط آب و هوایی شدید عملکرد خوبی داشته باشد. عملکرد چند جهته عملکرد ۴ جهته حرکت پره ها در ۴ جهت اتاق و چرخش کامل جریان هوا در ۶ جهت

Read More

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها

Tags : 

دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها |تشریح کولر گازی و انواع آن دسته بندی و تشریح انواع کولر گازی ها کولرگازی پنجره ای مجموعه ای یک تکه می باشد که همه اجزای سیکل تبرید در آن قرار می گیرد و جزو ابتدایی ترین نوع کولر گازی می باشند. به دلیل آنکه نیمی از

Read More

اجزای الکتریکی کولر گازی

Tags : 

در این مقاله به بررسی اجزاء الکتریکی کولر گازی و اسپلیت ها می پردازیم و کالبد اجزاء الکتریکی و فنی کولر گازی و اسپلیت

Read More

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم

Tags : 

قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم  قسمت های مکانیکی کولر گازی و اسپلیت را بشناسیم     اجزای مکانیکی کولر گازی با اندکی تفاوت ، درست مثل قطعات مکانیکی یخچال می‌باشد. از آن جمله می‌توان به قطعاتی مانند کمپرسور کندانسور (رادیاتور) ، اواپراتور ،درایر، پروانه اواپراتور ، لوله مویین (کاپیلاری) ، سینی زیر

Read More

پارامتر‌هاي مهم در انتخاب كولرگازی و اسپلیت

Tags : 

در این مقاله به بررسی انواع کولرگازی و اسپلیت می پردازیم که به هنگام خرید نه تنها به قیمت بلکه به خرید خوب در این ضمینه بپردازیم این مقاله چالش هایی که به هنگام خرید مشتری با ان ها سر و کار دارد و سعی شده ویژگی کولرگازی و اسپلیت خوب برای انتخاب و خرید بهتر اماده نموده ایم. البته مهمترین بخش این مقاله مربوط به انتخاب مناسب برای محیط ای می باشد که قرار است به کار گیرد.

Read More

کولرگازی یا اسپیلیت، کدام بهتر است؟

Tags : 

کولرگازی یا اسپیلیت، کدام بهتر است؟ | اسپیلیت یا کولرگازی بخریم؟ | برند خوب در سیستم های سرمایشی چیست؟ | برند خوب یا کولر خوب | مصرف انرژی A یا B ما در این مقاله به بررسی کولرهای گازی و اسپیلیت در بازار کشور نموده و دسته بندی و موارد مهمی که در هنگام خرید کولرگازی و اسپیلیت باید مد نظر بگیریم را مشخص نموده ایم تا خرید بهتر و مناسب تری برای شما به ارمغان بیاوریم.

Read More

کولر پنجره اي ال جي ۱۸۰۰۰ سرد

Tags : 

کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد| کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد بدون کنترل مدل W-196BC| ارسال فوری کولر پنجره ای ال جی ۱۸۰۰۰ سرد در انواع کولرگازی پنجره ای ال جی lg مدل هایی که بعد از عدد آنها اندیس BF و BR آمده است دارای ریموت کنترل دستی می باشند. جهت برآورد

Read More

کولر گازي ال جي ۸۰۰۰۰ ايستاده دور ثابت

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل TPH808FLA5|ظرفیت ۸۰۰۰۰|مصرف انرژی B|اسپلیت ایستاده ال جی با گاز R22 سه فاز|قدرت پرتاب باد فوق العاده|مناسب مناطق حاره|زیبایی منحصر به فرد|اسپلیت و کولر گازی ال جی مدل ایستاده دارای ۵ سال گارانتی کمپرسور و ۲ سال گارانتی سایر قطعات همراه با ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد|برق سه فاز|ضمانت گلدیران|ساخت کره جنوبی

Read More

کولر گازی ال جی ۴۸۰۰۰ ایستاده حاره ای

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل LP-H488T2A0|ظرفیت ۴۸۰۰۰|مصرف انرژی B|با دو عملکرد سرد و گرم|مناسب برای فضای تا ۱۲۰ متر مربع (ارتفاع سقف ۲٫۷ متر)|بدیهی است که این اسپیلت جواب‌گوی تعداد محدودی از افراد می‌باشد و برای افراد بیشتر به کولر گازی با ظرفیت بالاتری احتیاج داریم

Read More

ال جی ایستاده اینورتر AP-W48 (L Style) 48000

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل APW48GTAO|ظرفیت ۴۸۰۰۰|مصرف انرژی A|سفید رنگ|فیلتر تصفیه هوا|کولر گازی ال جی سرد و گرم اینورتر مدل ایستاده|کولر گازی اینورتر ایستاده|این کولرها نوعی دیگر از کولرهای دو تیکه است که پنل داخلی آن به صورت ایستاده روی زمین قرار خواهد گرفت

Read More

کولر گازی ال جی اسمایل ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل S126MQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|جت کول|سیستم ضد زنگ|پاک کردن خودکار|عملکرد فوق العاده کم صدا|سیستم ضد زنگ Gold Fin™

Read More
ال جی تایتان

کولر گازي ال جي تايتان قديم ۱۸۰۰۰ سرد

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل S186TC|ظرفیت ۱۸۰۰۰|فیلتر ضد ویروس و آلرژی|جریان هوای قوی|عملکرد چند جهته|عملکرد مناطق گرمسیری و حاره ای|عملکرد فوق العاده کم صدا

Read More
ال جی تایتان

کولر گازی ال جی تایتان قدیم ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل S126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|فیلتر ضد آلرژی وضد ویروس|عملکرد فوق العاده کم صدا|پرتاب باد تا ۱۰ متر|عملکرد چند جهته|عملکرد مناطق گرمسیری و حاره ای|جت کول| سیستم ضد زنگ

Read More
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۲۴۰۰۰ سرد

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB246TC|ظرفیت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری|عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر

Read More
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB186TC|ظرفیت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری|عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر

Read More
New Titan

کولر گازي ال جي تايتان جديد ۲۴۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB246TQ|ظرفیت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژی B|عملکرد ۴ جهته|پرتاب باد ۱۰ متری با عملکرد ۴ جهته|ظرفیت های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ برای استفاده در مناطق گرمسیری مناسب است|فیلترهای چندگانه پلاسمستر ال جی و فیلتر محافظ دوگانه|یونیزه کننده پلاسمستر برای بالا بردن کیفیت هوای خروجی

Read More
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۸۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

Read More
New Titan

کولر گازی ال جی تایتان جدید ۱۲۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

Read More
New Titan

کولر گازي ال جي تايتان ۹۰۰۰ سرد و گرم

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NB096TQ|ظرفیت ۹۰۰۰|با قدرت|قابلیت کارکرد تا دما ۶۰ درجه سانتی گراد|پره های طلایی پنل خارجی آن بسیار مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش می باشد|آپشن خواب عمیق ( GOOD SLEEP )|صدای کم و خنکی ملایم

Read More
Big Inverter LG

کولر گازی ال جی بیگ اینورتر ۳۰۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل TV306STQ|ظرفیت ۳۰۰۰۰|مصرف انرژی +A|تکنولوژی اینورتر تا ۶۰% صرفه جویی در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هوای ۴ جهته|خنک کنندگی سریع|سطح صدای ۱۹ دسی بل

Read More

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۲۴۰۰۰

Tags : 

کولر گازي ال جي مدل NV246TQ|ظرفيت ۲۴۰۰۰|مصرف انرژي +A|تکنولوژي اينورتر تا ۶۰% صرفه جويي در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هواي ۴ جهته|خنک کنندگي سريع|سطح صداي ۱۹ دسي بل|حالت خواب عميق|طراحي زيبا|فيلتر محافظ دو گانه|تميز کننده خودکار پلاسمستر|نصب سريع و آسـان|کنترل مصرف انرژي|حالت خواب عميق|پرتاب باد در ۴ جهت|پاک کنندگي خودکار|داراي فيلتر ضدبو

Read More

کولر گازي ال جي نکست وان اينورتر ۱۸۰۰۰

Tags : 

کولر گازي ال جي مدل NV186TQ|ظرفيت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژي +A|تکنولوژي اينورتر تا ۶۰% صرفه جويي در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هواي ۴ جهته|خنک کنندگي سريع|سطح صداي ۱۹ دسي بل|حالت خواب عميق|طراحي زيبا|فيلتر محافظ دو گانه|تميز کننده خودکار|نصب سريع و آسـان|کنترل مصرف انرژي|تکنولوژي اينورتر|حالت خواب عميق|پرتاب باد در ۴ جهت|پاک کنندگي خودکار|داراي فيلتر ضدبو

Read More

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۱۲۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NV126TQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|تا ۶۰ درصد کاهش مصرف انرژی|دارای رده انرژی A+|حالت خواب عمیق|سطح صدای بسیار پایین|خنک کنندگی سریع|پخش هوای ۴ جهته|پرتاب باد تا ۱۳ متر

Read More

کولر گازی ال جی نکست وان اینورتر ۹۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل NV096TQ|ظرفیت ۹۰۰۰|مصرف انرژی +A|تکنولوژی اینورتر تا ۶۰% صرفه جویی در مصرف برق|۱۳ متر قدرت پرتاب باد|پخش هوای ۴ جهته|خنک کنندگی سریع|سطح صدای ۱۹ دسی بل|حالت خواب عمیق|طراحی زیبا|فیلتر محافظ دو گانه|تمیز کننده خودکار پلاسمستر|نصب سریع و آسـان

Read More

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۲۴۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل BV246STQ | ظرفیت ۲۴۰۰۰ | مصرف انرژی +A | طراحی دیواری و توانایی سرمایش و گرمایش | ویژگی منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوری که با بهره گیری از نسل جدید کمپرسورهای اینورتر با گاز خنک کننده R410a موجب می گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغیر کار کرده و مصرف انرژی برق را تا میزان ۷۳% کاهش دهد

Read More

کولر گازي ال جي نکست پلاس اينورتر ۱۸۰۰۰

Tags : 

کولر گازي ال جي مدل BV186STQ|ظرفيت ۱۸۰۰۰|مصرف انرژي +A|طراحي ديواري و توانايي سرمايش و گرمايش|ويژگي منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوري که با بهره گيري از نسل جديد کمپرسورهاي اينورتر با گاز خنک کننده R410a موجب مي گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغير کار کرده و مصرف انرژي برق را تا ميزان ۷۳% کاهش دهد

Read More

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۱۲۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل BV126STQ|ظرفیت ۱۲۰۰۰|مصرف انرژی +A|طراحی دیواری و توانایی سرمایش و گرمایش|ویژگی منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوری که با بهره گیری از نسل جدید کمپرسورهای اینورتر با گاز خنک کننده R410a موجب می گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغیر کار کرده و مصرف انرژی برق را تا میزان ۷۳% کاهش دهد

Read More

کولر گازی ال جی نکست پلاس اینورتر ۹۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل BV096STQ|ظرفیت ۹۰۰۰|ساخت کشور کره جنوبی|مصرف انرژی +A|طراحی دیواری و توانایی سرمایش و گرمایش|ویژگی منحصر بفرد کم مصرف بودن به طوری که با بهره گیری از نسل جدید کمپرسورهای اینورتر با گاز خنک کننده R410a موجب می گردد موتور دستگاه بتواند با فرکانس و سرعت متغیر کار کرده و مصرف انرژی برق را تا میزان ۷۳% کاهش دهد

Read More
کولر گازی اینورتر ال جی آرت کول

کولر گازی ال جی آرت کول اینورتر ۲۴۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل AV246MTQ|ظرفیت ۲۴۰۰۰|ساخت کشور کره جنوبی|کمپرسور روتاری اینورتر|مصرف انرژی +A|قابلیت کاهش مصرف انرژی برق تا میزان ۶۰% ( سطح انرژی +A)|قابلیت پرتاب باد فوق العاده ( تا ۱۲ متر) در چهار جهت|تهویه عالی هوا با استفاده از فیلترهای چندگانه پلاسما , ضد آلرژی و ویروس H1N1|حداقل تولید صدا (۱۹ دسی بل )

Read More
کولر گازی اینورتر ال جی آرت کول

کولر گازی ال جی آرت کول اینورتر ۱۸۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل AV186MTQ|ظرفیت ۱۸۰۰۰|ساخت کشور کره جنوبی|کمپرسور اینورتر|مصرف انرزی +A|قابلیت کاهش مصرف انرژی برق تا میزان ۶۰% ( سطح انرژی +A)|امکان قابلیت پرتاب باد فوق العاده ( تا ۱۲ متر) در چهار جهت|تهویه عالی هوا با استفاده از فیلترهای چندگانه پلاسما , ضد آلرژی و ویروس H1N1| حداقل تولید صدا (۱۹ دسی بل )

Read More
کولر گازی اینورتر ال جی آرت کول

کولر گازي ال جي آرت کول اينورتر ۱۲۰۰۰

Tags : 

کولر گازي ال جي مدل AV126MTQ|ظرفيت ۱۲۰۰۰|ساخت کشور کره جنوبي|کمپرسور اينورتر|مصرف انرژي +A|قابليت کاهش مصرف انرژي برق تا ميزان ۶۰% ( سطح انرژي +A)|قابليت پرتاب باد فوق العاده ( تا ۱۲ متر) در چهار جهت|تهويه عالي هوا با استفاده از فيلترهاي چندگانه پلاسما , ضد آلرژي و ويروس H1N1|حداقل توليد صدا (۱۹ دسي بل )

Read More
کولر گازی اینورتر ال جی آرت کول

کولر گازی ال جی آرت کول اینورتر ۹۰۰۰

Tags : 

کولر گازی ال جی مدل AV096MTQ|ظرفیت ۹۰۰۰|ساخت کشور کره جنوبی|کمپرسور اینورتر|مصرف انرزی +A|قابلیت کاهش مصرف انرژی برق تا میزان ۶۰% ( سطح انرژی +A)|امکان قابلیت پرتاب باد فوق العاده ( تا ۱۲ متر) در چهار جهت|تهویه عالی هوا با استفاده از فیلترهای چندگانه پلاسما , ضد آلرژی و ویروس H1N1| حداقل تولید صدا (۱۹ دسی بل )

Read More

تهران-سه راه امین حضور-ابتدای خیابان ایران-بازار بزرگ امیرکبیر-طبقه اول-واحد 1242